DAK/CAD

DAK er en forkortelse for Dataassistert konstruksjon, det er konstruksjoner og teksnisk design som blir utført ved hjelp av dataprogramvare. DAK blir brukt av Arktiekter og ingeniører og andre som trenger å designe noe virtuelt før det blir bygget/satt sammen. Her kan man også simulere om et mekanisk objekt vil fungere I praksis før man begynner på byggeprosessen.

Det mest populære programmet innen DAK kommer fra AutoDesk og heter AutoCAD. CAD betyr Computer Aided Design som er den engelske betydningen av DAK.

Eksempler:

:

Her er et eksempel på en enkel 2D tegning med vegger og dører.

Avansert 3D tegning av flere objekter satt sammen.

På avanserte prosjekter som det siste eksemplet så jobber man ofte sammen med modeleringen av objektene.

BIM

BIM står for Bygningsinformasjonsmodellering (engelsk: building information modeling) å handler mer om informasjonen rundt objekter en hvordan de grafisk ser ut. Det er til for å kunne samarbeide på tvers av yrker. Det handler om informasjon på for eksempel egenskaper til et vindu (isolasjonsevne, relasjoner til andre objekter, gjennomsiktighet+++). Etterhvert som man tegner vil man legge til ny informasjon som for eks at branndøren skal ha farge RAL 3020 og lydklasse R´w 35 dB. Man kan også hente ut BIM info fra tegninger som en rapport. For og få til BIM i praksis må man ha:

  • Enighet rundt lagringsformat (IFC)
  • Engihet rundt termologi for å lette kommunikasjon (IFD)
  • enighet rundt foretningsprosess (IDM)

Når man har alle disse tre tingene i orden BIM = IFC+IFD+IDM kan man bygge smarete og dermed fortere.

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/BIM http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/BIM-En-kortfattet-innforing/ http://no.wikipedia.org/wiki/Dataassistert_konstruksjon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s